New items
Miecze Europy
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
 
Most often loaned books in the library