New items
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Dom polski w transformacji
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Bolesław Prus w Nałęczowie
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
 
Most often loaned books in the library