Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijines ikonografijos aspektai
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
Wino i historia
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece