New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Chcę być malarzem
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka