New items
Olbiński akty nudes
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
 
Most often loaned books in the library