New items
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
Krajobrazy w pamięci pejzaż w polskiej fotografii Memoryscapes landscape in Polish photography
Stan rzeczy
Janusz Leśniak leśniaki Ukryty Porządek leśniaki Wholeness and the Implicate Order
Architektura a design w XXI wieku wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej