New items
Katalog szelągów koronnych Zygmunta III Wazy mennica wschowska
Kopernik i jego świat
Kielce Keltz historia społeczności żydowskiej Kielce Keltz history of the Jewish community
Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966 2016
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017