New items
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Corset cutting and making
Early painting in the Northern Netherlands style and techniques
Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B G Woźnickiego katalog zbiorów T 1 T 1