New items
Wincenty Kućma relief 2016 2022
Klaudyna Potocka między romantycznymi artystami a wielką polityką
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
U źródeł modernizmu architekci XVIII wieku
Samuel Hirszenberg 1865 1908 a Polish Jewish artist in turmoil