New items
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie T 1
Victorian scientific naturalism community identity continuity
Pfarrkirchen katholische und lutherische Sakralraume und ihre barocke Ausstattung
Witkiewicz ojciec Witkacego