New items
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Broń i Barwa w kulturze sztuce tradycji