Nowości
Pamięć rodzinna
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijines ikonografijos aspektai
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece