New items
Czas wielkich zadań Dagoberta Freya i Asmusa barona von Troschke wrzesień 1939 – październik 1942 dokumentacja Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki w Polsce w planach i działaniach niemieckich badaczy dziedzictwa kulturowego na Wschodzie i służb ochrony zabytków w Generalnym Gubernatorstwie
Meisterstucke vom Handwerk der Maler
Nurnberg als Kunstzentrum des Heiligen Romischen Reichs hofische und stadtische Malerei in der Zeit Kaiser Karls IV 1346 1378
Leonardo da Vinci master draftsman
Vienna 1900 birth of modernism