Nowości
Broń czarnoprochowa
Druki wrocławskiego Kalamburu
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece