New items
Małgorzata Buczek Śledzińska Zeichnungen und Inkunabulen 2009
Więcej niż muzeum szkice ofiarowane Profesorowi Janowi Święchowi
Monetary circulation in Central Europe at the beginning of the early modern age attempts to establish a shared currency as an aspect of the political culture of the 16th century 1524 1573
Historia malarstwa polskiego od gotyckiego malarstwa tablicowego do Stefana Gierowskiego
Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych praca zbiorowa Preservation and conservation of museum collections