New items
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Pałac Popielów przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz w 200 lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue