New items
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Kościół Dominikanów w Gdańsku architektura i jej przeobrażenia
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1