New items
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
Pieniądz i banki w Małopolsce
Kraków w pudełku nowy dokument
 
Most often loaned books in the library