New items
Miasto z porcelany widoki Tarnowskich Gór na serwisie Carnalla
Obrazy malowane drewnem czyli o XVIII wiecznej intarsji toruńskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu przewodnik dla młodzieży
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
 
Most often loaned books in the library