Nowości
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
Zabytki prawo i praktyka
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Graffiti i street art słowo obraz działanie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece