New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Potocki Palace The Lviv Art Gallery