New items
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
Fajans z wytwórni europejskich katalog zbiorów European faience in the collection of the National Museum in Wrocław
Dressed for immortality an inscribed silk for the Han nobility
XXVIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków