New items
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło dolnośląskie i kryształowe Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec the Lower Silesian glass and crystal glass
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia