New items
Bastianino das lebende Kreuz von Ferrara die Restaurierung eines vergessenen Altarbildes aus dem 16 Jahrhundert
Wokół Seweryna Mielżyńskiego materiały pokonferencyjne
Russkie monety do 1547 goda i materialy k russkoj numizmatike docarskogo perioda
Miraże natury i architektury prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi
Warszawskie wystawy rolniczo przemysłowe
 
Most often loaned books in the library