New items
Rysunki dawnych mistrzów wiek XV do lat 20 XIX wieku
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019
Etnoklimaty album dziesięciu edycji konkursu fotograficznego 2008 2021
Dla przyjemności / z konieczności na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku katalog wystawy
Bernd Schwarzer obrazy polskie 1975 2005 Polenbilder 1975 2005