New items
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Potocki Palace The Lviv Art Gallery
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Plaster monuments architecture and the power of reproduction