New items
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
Wincenty Kućma relief 2016 2022
Teraźniejszość przeszłości muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie XVI XVIII w
Wydobyte z ciszy