New items
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Za wytworną fasadą kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych materiały z konferencji naukowej z okazji 70 lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie Pszczyna 12 13 maja 2016
Sapetto Szamborski
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Most often loaned books in the library