Nowości
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
Re c akcje prezentacja prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Pracowni Działań Intermedialnych Wydziału Ceramiki i Szkła
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece