New items
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Przedwojenny Lwów najpiękniejsze fotografie
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021