New items
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Józef Czapski an apprenticeship of looking
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego