New items
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Niezwykłe przygody Robinsona
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
 
Most often loaned books in the library