New items
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Bezmiar ptaków na płótnie utkany Muzeum Chińskiej Sztuki Ludowej