New items
Bruegel w towarzystwie Pieter Bruegel Starszy dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Bruegel in company Pieter Bruegel the Elder prints from the collection of the National Museum in Warsaw
Niedokończone życie Phoebe Hicks
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
Teatralia Stanisława Wyspiańskiego