New items
Seventeenth century women's dress patterns Book 2
Poznański fotograf Sally Jaffe
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Tudor textiles
Grafika polska w CBWA 1956 1971