New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Exploding fashion
Irresistible the art of lingerie 1920s 1980s
Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich