New items
Profesor Kazimierz Michałowski zasłużony archeolog i bibliografia prac
Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura
Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku Hudozestvennое obrazovaniе i hudozestvennaa kritika v Centrainoj i Vostocnoj Evrope v 20 i 21 veke Art education and art criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st centuries
Zauber der Wirklichkeit der Maler Albert Aereboe The magic of reality the painter Albert Aereboe
Polish orts 1608 1684 including Georg Wilhelm orts 1621 1640 Gustav II Adolph orts 1628 1631 Carl X Gustav orts 1656 1658