New items
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Polskie instrumenty ludowe
Art archives Sztuka i archiwum
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Kraków 1900
 
Most often loaned books in the library