New items
On objects and their shadows 2 O obiektach i ich cieniach 2
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Władztwo Władysława Łokietka 700 lecie koronacji królewskiej
Eschatologia i rewolucja modernistyczna idea Dymitra Mereżkowskiego
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź