New items
Kunstlerreisen nach Italien von Meister Bertrams Pilgerfahrt bis zur Academie de France
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana