New items
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Husaria duma polskiego oręża
Bolesław Prus w Nałęczowie
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
 
Most often loaned books in the library