Nowości
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece