New items
Józef Czapski an apprenticeship of looking
Rimer Cardillo a journey to Ombu Bellaumbra
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
Myśląca ręka 2017 2020 jak działa teatr?
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene