New items
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Medici portraits and politics 1512 1570
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
 
Most often loaned books in the library