New items
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Kościoły drewniane w Polsce
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana