New items
Husaria duma polskiego oręża
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library