New items
Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w ciągłość i zmiana
Teatralia Stanisława Wyspiańskiego
Fascynacja antykiem dziedzictwo Greków i Rzymian w sztuce Europy XVI XIX w
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 2 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski