New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Varietes spiegel van de dolle jaren
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Józef Unierzyski ok 1861 1948 malarz akademicki uczeń i zięć Jana Matejki rodem z mazowieckiej szlachty