New items
Andrzej Zwierzchowski malarstwo Poznańska Galeria Nowa Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie Galeria Sztuki w Legnicy
Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections
Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy Lubelskiej
Bronisław Piłsudski w stulecie śmierci w stronę Niepodległej materiały pokonferencyjne on the centennial of his death towards an independent homeland proceedings of the conference
Dejiny Spisa Dzieje Spisza Cz 2