Nowości
Pędzlem i dłutem o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora 1918 1989
Pamięć rodzinna
Dom polski w transformacji
Ostoja tradycji
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece